2019:

Årets 1. repræsentantskabsmøde bliver d. 3. april 2019. Nærmere besked herom.